UMCSKOŁO OLIMPIJSKIE

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zadania do pobrania:

15.02.2020

Klasy 4 SP - zestaw na zajęciach

Grupa 1 Math Monster

Grupa 2 Mega Math Monster

01.02.2020

Klasy 4 SP

Grupa 1 Math Monster

Grupa 2 Mega Math Monster

11.01.2020

4 klasa będzie kontynuować zestaw z poprzednich zajęć.

Grupa 1 Math Monster, Grupa 2 Mega Math Monster (klasy 5, 6, 7, 8 SP)

07.12.2019

W pierwszej kolejności będziemy kończyć zadania z ostatnich zajęć a potem z nowego zestawu.

Grupa 1 Math Monster

Grupa 2 Mega Math Monster

30.11.2019

Grupa 1 Math Monster

Grupa 2 Mega Math Monster

16.11.2019

Klasy 4 SP

Grupa 1 Math Monster

Grupa 2 Mega Math Monster

09.11.2019

Grupa 1 Math Monster

Grupa 2 Mega Math Monster