UMCSKOŁO OLIMPIJSKIE

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informacje o Kole olimpijskim dla uczniów szkół
ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki


W bieżącym roku akademickim 2019/20 rozpoczynamy cykl zajęć Koła dla przyszłych Olimpijczyków z matematyki.

Zajęcia są adresowane do uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z trudną i nieznaną im jeszcze matematyką . Zajęcia kierujemy również do nauczycieli, którzy chcieliby w przyszłości kontynuować pracę z uczniem zdolnym i chcą wejść w tematykę olimpiady.

Naszym celem jest rozpocząć od zera pracę z uzdolnioną młodzieżą i kontynuować ją przez najbliższe trzy lata.

Zajęcia będą odbywać się początkowo dwa razy w miesiącu (listopad, grudzień), a następnie 4 razy w miesiącu w prawie każdą sobotę od godziny 10 do 12 w Auli Fizyki (I piętro, budynek B, – wejście od strony ul. Radziszewskiego). Planowany terminarz znajduje się na stronie: knmii.umcs.pl.

Każdy temat będzie omawiany przez 4 godziny. W pierwszym tygodniu wykład wprowadzający i przykładowe zadania (2 godziny), w następnym tygodniu zajęcia warsztatowe z rozwiązywania zadań związanych z omawianym zagadnieniem (2 godziny).

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych nauczycieli ze szkół lubelskich oraz nauczycieli akademickich.

Wszystkie materiały ćwiczeniowe będą umieszczane sukcesywnie na stronie knmii.umcs.pl w zakładce dotyczącej Koła olimpijskiego dla szkół ponadpodstawowych. Cykl zajęć tegorocznych zakończymy w czerwcu warsztatami dla nauczycieli i uczniów w dwóch równoległych grupach.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie proszę o zarejestrowanie się na stronie: www.mdk.umcs.pl/aktualne-wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja jest jednorazowa i dotyczy całego cyklu zajęć.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu z ramienia uczelni jest

dr Agnieszka Kozak-Prus

Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki
Instytut Matematyki UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
Budynek C, pokój 910
20-031 Lublin

Telefon: (81) 537 61 17

akozak@hektor.umcs.lublin.pl

Projekt „I Ty zostaniesz olimpijczykiem” jest finansowany z dotacji Fundacji mBanku.