UMCSLUBELSKA MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA

Kontakt

dr Eliza Jackowska-Boryc

Instytut Matematyki, Wydział MFiI, UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
Budynek C, pokój 604
20-031 Lublin

Telefon: (81)537 62 83

eliza.boryc@poczta.umcs.lublin.pl