UMCSKATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI

Informacje o lidze zadaniowej: Liga zadaniowa

10.02.2020

Dnia 29.02.2020 w godzinach 10:00-12:15 w Auli Matematyki, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbędą się zajęcia dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na temat Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Zajęcia poprowadzi pan dr Arkadiusz Męzcel przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na zajęciach zostanie przedstawiona Olimpiada, jej zasady, a następnie odbędą się warsztaty z rozwiązywania zadań olimpijskich. Obecni nauczyciele po zajęciach otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na warsztaty prosimy wysyłać na adres: eliza.boryc@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 21 lutego 2020r.